Utskrift från malmo2.yimby.se
....

Alla har rätt till stad

 
Vy över stadspark
På 70-80-talen, när vi i miljörörelsen försökte få gehör för tankar om en tät, transportsnål stad hade vi oftast Hyresgästföreningen emot oss. På den tiden var det en självklarhet att många nya bostäder (Hyresgästföreningens mål) var samma sak som många nya perifera förorter, sammanbundna av motorvägar. Det hade det varit så länge någon kunde minnas, och det fanns inget skäl att ifrågasätta det.

Därför blir man extra glad när just Hyresgästföreningen gör just detta.

I en skrift från i höstas, Alla får plats i stadens goda lägen, argumenterar Hyresgästföreningen, via Spacescape, kraftfullt för att folk har rätt att ha nära. De talar om 20-minutersstaden.

Vi har i denna utredning definierat goda lägen som platser i staden där det går att nå stora delar, ca 30-50%, av stadens arbetsplatser och serviceutbud inom 20 minuter.

Ty:

”Tid är pengar, inte bara för individen utan även för samhället i stort. De samhällsekonomiska konsekvenserna kan bli riktigt stora om allas restider ökar. Ett enkelt räkneexempel. 60 minuters ökad restid per dag (30 minuter en väg) motsvarar bortfall av arbetstid värt ca 3300 kr i månaden för en medelinkomsttagare (22 500 kr/mån) (SCB.se 2015). Om pendlingstiden i Stockholms län skulle öka från dagens trettiofyra minuter till en timme, skulle det utslaget på länets 1,2 miljoner förvärvsarbetande innebära 42 miljarder kronor årligen i förlorad arbetstid.”

Och då handlar det inte om närhet med bil, för bil är det inte alla som har. Det handlar om kollektivtrafik, cykel och inte minst fötter. Det är särskilt viktigt, säger de, att folk som har lite pengar har nära. Den traditionella politiken att hänvisa fattigt folk till periferin döms ut:

”Det räcker inte med att ha ekonomiskt eller socialt kapital för att överleva i en stad, det behövs även ett spatialt kapital, tillgång till ett läge i staden som gör det möjligt att leva och verka, en plats som skapar mervärden. Det är särskilt avgörande för dem som har sämre sociala eller ekonomiska förutsättningar. Ju längre ut i stadens periferi du bor, desto mer ekonomiskt och socialt kapital behöver du. Städers utveckling handlar i hög grad om vem som får och har rätt till de goda lägena, de med bäst närhet. De som har det sämst ställt, lägst inkomst och lägst utbildningsnivå, behöver alltså de bästa platserna i staden.”

Sen har de tillämpat detta på de tio största städerna i Sverige.
För Stockholms det betyder 20-minutersstaden ungefär T-baneområdet, lite knappt:

Stockholm med innerstad och närförorter markerade

Notera att vi inte behöver gnälla på vägrarkommunerna, de ligger i princip så långt bort att de är oattraktiva.
För t.ex. Umeå betyder det förstås en mindre del eftersom buss går långsammare än T-bana:


Inom dessa centrala stadsdelar går det utan problem och utan försämrad standard att klämma in en miljon lägenheter, dvs mycket mer än vad som behövs. Inte minst på alla överdimensionerade vägar - som givetvis blir ännu mer överdimensionerade ju fler som får tillgång till allt per fot och kollektivtrafik.

Jag hoppas att skriften blir spridd. Det finns fortfarande många i Hyresgästföreningens närhet som tror att folk stinker och att det är bättre ju mer de sprids ut.
Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Denna artikel är publicerad både här och på Yimby Uppsala och Yimby Stockholm.
Kommentarerna nedan är från alla dessa siter.
 0
Andreas Silow (6 April 2017 17:17):
Sent ska syndar'n vakna... Självfallet positivt att Hyresgästerna (till slut) inser poängen med tät stad. Sedan är det ju lite komiskt att du, Jan W, framhåller miljörörelelsen som en förespråkare av stad, en av de värsta antistad-maffiorna någonsin, såväl som rörelse som parti (mp) som tillsammans med v är de som oftast säger nej till förtätning i Stockholm.
+1
Jan Wiklund (7 April 2017 14:38):
Komiskt eller inte, Alternativ Stad torde ha varit först i modern tid (1984) med att driva en kampanj för tätare stad, se http:​/​/​www.​alternativstad.​nu/​Dokument/​helastan-​tavling.​.​ Sen svarade vi, (dvs Miljöförbundet), Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen i ett gemensamt remissvar på Regionplan 85 där huvudpunkten i svaret var att vi inte ville se exploateringar på orörd mark utan istället förtätning i halvcentrala lägen. Ingen annan gjorde sånt på den tiden.

Vad sen partier gör är en annan sak. Partier är opportunistiska, drivs av jakt efter köttgrytorna. Det är sällan man kan se något ansvarstagande från det hållet. Av sektoriella organisationer brukar man emellertid kräva viss konsekvens - att de värnar sina grundvärden. Och vi drevs av vår strävan att minska trafiken och göra det möjligt att så mycket som möjligt .

Detta var alltså vad organisationerna gjorde "centralt" dvs efter diskussioner. Sen finns det förstås dussinvis med människor som kallar sig miljörörelse för att de går emot ett bygge för att detta skulle hota ett bestånd av blåsippor eller något. Så är det med rörelsepolitik, den utgår från basen, föds ständigt på nytt. I det fallet inte särskilt genomtänkt.

Tyvärr lider miljörörelsen av ihjälkramning just nu. Dess mål är så allmänt omfattade att den är desorienterad. Men då får väl vi som begriper bättre påpeka vad som gäller. Att utglesningsidealet bygger på oändlig tillgång på billig olja. Och det kan vi bara göra genom att hänvisa till idealen från 80-talet, inte genom frontalangrepp på "miljörörelsen", det slår bara tillbaka.
 0
Martin Ekdahl (26 April 2017 01:28):
Ja då får vi väl hoppas att Hyresgästföreningen är konsekvent och slutar försöka stoppa förtätningsprojekt som kan möjliggöra denna vision.
 0
Jan Wiklund (27 April 2017 10:45):
Martin: Kanske skulle man kunna ta kontakt med dom och fråga om dom har något ytterligare på gång?

Rapporten har visserligen getts ut av Hyresgästföreningen, men den har framställts av Spacescape. Det kan innebära att frågan har drivits av ett mindre gäng och att deras synsätt inte är helt genomgående. Som sagt, folkrörelseorganisering innebär att det hela tiden kommer initiativ underifrån. Det är liksom poängen.

Och då gäller det att det justa resonemang som förs i "Alla får plats i stadens goda lägen" hela tiden hålls aktuellt. Det skulle vi kunna bidra till.
 0
Martin Ekdahl (27 April 2017 20:41):
Tycker bara att hyresgästföreningens fina visioner känns ihåliga mot bakgrund av alla lokalföreningars överklaganden mot byggprojekt. Nu senast i Farsta därför att projektet "hotar" några fladdermöss och stora svampar. Projektet skulle definitivt må bra av att omformas och bli mer stadslikt. Men hyresgästföreningens argument är ju rena rama tramset. Visst är det en lokal hyresgästförening som agerar på egen hand. Men då detta sker om och om och om igen färgar det av sig på Hyresgästföreningen som helhet. Då hjälper inga storstilade visioner.
 0
Rörmokare (28 April 2017 15:04):
Det är därför jag gillar Uppsala, det känns som staden gillar att tänka modernt och utveckla lösningar som är hållbara. Tycker t.ex. att Stockholms lösning inte alls är lika bra som den i Uppsala, tunnelbanan strular i princip jämt och det är alldeles för mycket folk där.
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg